Zamówienia

Aktualne zamówienia

Projekt inwestycji w zakresie budowy hali montażowej w formie namiotowej

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg na zasadzie zapytania ofertowego prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na usługi oraz dostawy wyrobów, produktów i materiałów w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29” na realizację zadania pn: Projekt inwestycji w zakresie […]

Czytaj dalej

Zamówienia archiwalne

Remont posadzek w budynku nr 6

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg na zasadzie zapytania ofertowego prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na usługi oraz dostawy wyrobów, produktów i materiałów w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29” na realizację zadania pn: Remont posadzek w budynku […]

Czytaj dalej

Wykonanie projektu posadowienia namiotu magazynowego i adaptacji wiaty magazynowej na funkcje produkcyjne

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg na zasadzie zapytania ofertowego prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na usługi oraz dostawy wyrobów, produktów i materiałów w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29” na realizację zadania pn: Wykonanie projektu posadowienia namiotu […]

Czytaj dalej

„Dostawa, montaż oraz przyłączenie do sieci energetycznej, instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku biurowca B1 ” dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia 17-04- 2019r. […]

Czytaj dalej

Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach – Oznaczenie sprawy: 08/ZPDCEBEA/2021/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia 17-04- 2019r. […]

Czytaj dalej

Wymiana instalacji elektrycznej STOLARNIA hala B3 na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 Znak postępowania: 07/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni ul. Zygmunta Krasińskiego 2932-700 Bochnia, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 07/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o.pn. „Wymiana instalacji elektrycznej STOLARNIA hala B3 na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29.” Postępowanie […]

Czytaj dalej

Dostawa profili aluminiowych – oznaczenie sprawy: 06/ZPDCEBEA/2021/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia 17-04- 2019r. […]

Czytaj dalej

Dostawa szyb zespolonych hartowanych – oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2021/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia 17-04- 2019r. […]

Czytaj dalej

Dostawa kształtowników i profili stalowych – oznaczenie sprawy: 03/ZPDCEBEA/2021/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia 17-04- 2019r. […]

Czytaj dalej

Dostawa blachy aluminiowej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 02/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o. – OGŁOSZENIE

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29zawiadamia, iż została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – pn. Dostawa blachy aluminiowej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 02/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Zakładzie Produkcji […]

Czytaj dalej

Dostawa rur miedzianych – oznaczenie sprawy: Nr 09/ZPDCEBEA/2020/ZO/Sp. z o.o. – OGŁOSZENIE

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29zawiadamia, iż została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – pn. Dostawa rur miedzianych – oznaczenie sprawy: Nr 09/ZPDCEBEA/2020/ZO/Sp. z o.o. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej […]

Czytaj dalej

Dostawa szyb płaskich hartowanych – oznaczenie sprawy: 07/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia 17-04- 2019r. […]

Czytaj dalej

Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach – oznaczenie sprawy : 06/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia 17-04- 2019r. […]

Czytaj dalej

Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia 17-04- 2019r. […]

Czytaj dalej

Dostawa elementów zewnętrznych płyt MDF do urządzeń chłodniczych – oznaczenie sprawy: 04/ZPDCEBEA/2020/PN/SP. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia 17-04- 2019r. […]

Czytaj dalej

Dostawa szyb zespolonych hartownych – oznaczenie sprawy: 03/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia […]

Czytaj dalej

Dostawa profili aluminiowych – oznaczenie sprawy: 02/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia […]

Czytaj dalej

Dostawa kształtowników i profili stalowych – Oznaczenie sprawy: 01/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia […]

Czytaj dalej

Budowa magistrali światłowodowej do hal: BI, BII, BIII i BIV związanej z modernizacją sieci informatycznej w 2020 r. na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29 – Etap I.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 08/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o. pn. Budowa magistrali światłowodowej do hal: BI, BII, BIII i BIVzwiązanej z modernizacją sieci informatycznej w 2020 r. na terenieZakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 […]

Czytaj dalej

Modernizacja zakładowej rozdzielni głównej wraz z przebudową zasilania energetycznego i budowa magistrali światłowodowej na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29. Oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2019/

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29zaprasza o udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego –oznaczenie sprawy: Nr 05/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.  pn. Modernizacja zakładowej rozdzielni głównej wraz z przebudową zasilaniaenergetycznego i budowa magistrali światłowodowej na terenieZakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 06/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 06/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. […]

Czytaj dalej

Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 04/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie […]

Czytaj dalej

Wykonanie posadzki w hali B I, rozbiórka ścian w hali B III oraz remont portierni zakładowej w budynkach na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA sp. z o.o. w Bochni. Oznaczenie sprawy: 02/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 zaprasza do złożenia oferty cenowej na :  Wykonanie posadzki w hali B I, rozbiórka ścian w hali B III oraz remont portierni zakładowej w budynkach na terenie  Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA sp. z o.o. w Bochni. znak postępowania: 02/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Dostawa szyb zespolonych hartowanych – oznaczenie sprawy:01/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawa szyb zespolonych hartowanych – oznaczenie sprawy: 01/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. […]

Czytaj dalej

Dostawa kształtowników i profili stalowych – Oznaczenie sprawy 17/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawa kształtowników i profili stalowych: 17/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Dostawa elementów zewnętrznych płyt MDF do urządzeń chłodniczych – Oznaczenie sprawy 15/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawa elementów zewnętrznych płyt MDF do urządzeń chłodniczych […]

Czytaj dalej

Wykonanie kostki brukowej – droga wyjazdowa (awaryjna) strona wschodnia za budynkiem B VI oraz ułożenie kostki brukowej na wjeździe do budynku produkcyjnego B II na terenie ZPD CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Oznaczenie sprawy: 14/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29  zawiadamia, że rozpoczęta została procedura postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn: Wykonanie kostki brukowej – droga wyjazdowa (awaryjna) strona wschodnia za budynkiem B VI oraz ułożenie kostki brukowej na wjeździe do budynku produkcyjnego B II na  terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA […]

Czytaj dalej

Dostawa blachy aluminiowej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 13/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawę blachy aluminiowej w arkuszach – oznaczenie sprawy: […]

Czytaj dalej

Dostawa profili aluminiowych – oznaczenie sprawy: 12/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawa profili aluminiowych – oznaczenie sprawy: 12ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z […]

Czytaj dalej

Dostawa płyt polistyrenowych do termoformowania ( HIPS ) – oznaczenie sprawy:11/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawa płyt polistyrenowych do termoformowania ( HIPS ) – […]

Czytaj dalej

Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach – oznaczenie sprawy:10/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawę blachy nierdzewnej w arkuszach – oznaczenie sprawy: […]

Czytaj dalej

Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 09/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawę blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie sprawy: […]

Czytaj dalej

Wybór firmy leasingowej finansującej zakup prasy krawędziowej w ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym – Oznaczenie sprawy: 08/ZPDCEBEA/2018/ZWR/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29  zawiadamia, że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki –  pn. „Wybór firmy finansującej zakup hydraulicznej prasy krawędziowej w ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym” – oznaczenie sprawy: Nr 08/ZPDCEBEA/2018/ZWR/Sp. z o.o. 

Czytaj dalej

Wybór firmy leasingowej finansującej zakup prasy krawędziowej w ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym – oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny  „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez  Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.  32-700Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29” na realizację zadania pn: „Wybór firmy finansującej zakup hydraulicznej prasy krawędziowej w  ramach leasingu […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 06/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o. pn. Remont budynku produkcyjnego B-2 górna hala ( zaginarki ) część budowlana na terenie ZPD CEBEA Sp. z o.o – II postępowanie

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 zawiadamia  że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia wtrybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 06/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.  pn. Remont budynku produkcyjnego B-2 górna hala ( zaginarki ) część budowlana na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni II […]

Czytaj dalej

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – Oznaczenie sprawy: 03/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o. pn. Wykonanie remontu budynku produkcyjnego B-2 cz. elektryczna z projektem na terenie ZPD CEBEA Sp. z o.o. w Bochni

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 zawiadamia  że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia wtrybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy:Nr 03/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o. pn. Remont budynku produkcyjnego B-2 górna hala ( zaginarki )  część elektryczna z projektem na terenie  Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni

Czytaj dalej

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 04/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o. pn. Remont budynku magazynowego B-4 na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 zawiadamia  że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia wtrybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 04/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.pn. Remont budynku magazynowego B-4 na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni

Czytaj dalej

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 02/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o. pn. Remont budynku produkcyjnego B-2 górna hala ( zaginarki ) część budowlana na terenie ZPD CEBEA Sp. z o.o. w Bochni

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 zawiadamia  że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia wtrybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 02/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o. pn. Remont budynku produkcyjnego B-2 górna hala ( zaginarki )  część budowlana na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni

Czytaj dalej

Dostawa hydraulicznej prasy krawędziowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Oznaczenie sprawy:19/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny  „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez  Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29” na realizację zadania pn: “Dostawa hydraulicznej prasy krawędziowej finansowanej w formie leasingu […]

Czytaj dalej

Dostawa szyb płaskich hartowanych – Oznaczenie sprawy: 18/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny  „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez  Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29” na realizację zadania pn: “Dostawa szyb płaskich hartowanych. Oznaczenie sprawy: 18/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z […]

Czytaj dalej

Naprawa utwardzenia wewnętrznych dróg dojazdowych na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni, Oznaczenie sprawy: 16/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29 zawiadamia, że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn. – Wykonanie naprawy utwardzenia wewnętrznych dróg dojazdowych na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Oznaczenie sprawy: 16/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Dostawa elementów zewnętrznych z płyt MDF do urządzeń chłodniczych – oznaczenie sprawy:12/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 na realizację zadania pn: Dostawa elementów zewnętrznych z płyt MDF do urządzeń […]

Czytaj dalej

Dostawa kształtowników i profili stalowych – oznaczenie sprawy:10/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 na realizację zadania pn: Dostawa kształtowników i profili stalowych – oznaczenie sprawy:10/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. […]

Czytaj dalej

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla przebudowywanej części budynku B6 i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni przy ul. Z. Krasińskiego 29: Oznaczenie sprawy: 09/ZPDCEBEA/2017/PN/

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 na realizację zadania pn: Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla przebudowywanej części budynku B6 […]

Czytaj dalej

Dostawa szyb zespolonych, hartowanych – oznaczenie sprawy:07/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 na realizację zadania pn: Dostawa szyb zespolonych, hartowanych – oznaczenie sprawy:07/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z […]

Czytaj dalej

Dostawa profili aluminiowych – oznaczenie sprawy: 06/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 na realizację zadania pn: Dostawa profili aluminiowych – oznaczenie sprawy:  65/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Czytaj dalej

Dostawa blachy aluminiowej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn: Dostawę blachy aluminiowej w arkuszach – oznaczenie sprawy: […]

Czytaj dalej

Dostawa płyt polistyrenowych do termoformowania (HIPS) oznaczenie sprawy: 04/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp.z.o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″ na realizację zadania pn:  Dostawa  płyt polistyrenowych do termoformowania ( HIPS ) – […]

Czytaj dalej

Dostawa szyb zespolonych hartowanych, jednokomorowych, lakierowanych. Oznaczenie: 03/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o. o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 na realizację zadania pn: ” Dostawa SZYB ZESPOLONYCH HARTOWANYCH, JEDNOKOMOROWYCH, LAKIEROWANYCH “ […]

Czytaj dalej

Usługi transportowe oznaczenie: 02/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o. o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29” na realizację zadania pn: ” Usługi transportowe oznaczenie: 02/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o. “

Czytaj dalej

Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni. Oznaczenie sprawy: 01/ZPDCEBEA/2017/PN.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 Ogłasza przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29” na realizację zadania pn: “Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach dla Zakładu Produkcji […]

Czytaj dalej