Budowa magistrali światłowodowej do hal: BI, BII, BIII i BIV związanej z modernizacją sieci informatycznej w 2020 r. na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29 – Etap I.

Budowa magistrali światłowodowej do hal: BI, BII, BIII i BIV związanej z modernizacją sieci informatycznej w 2020 r. na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29 – Etap I.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.

32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29
zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego –


oznaczenie sprawy: Nr 08/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.


pn. Budowa magistrali światłowodowej do hal: BI, BII, BIII i BIV
związanej z modernizacją sieci informatycznej w 2020 r. na terenie
Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia,
ul. Krasińskiego 29 – Etap I.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych – Zarządzenie Nr 82 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 18 grudnia 2018r. znak R.0201.102.2018.  Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.