Dostawa rur miedzianych w trybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: 07/ZPDCEBEA/2019/Sp. z o.o.