Wybór firmy leasingowej finansującej zakup prasy krawędziowej w ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym – oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Wybór firmy leasingowej finansującej zakup prasy krawędziowej w ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym – oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29


Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny 

„Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez 

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 

32-700Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29”


na realizację zadania pn:

„Wybór firmy finansującej zakup hydraulicznej prasy krawędziowej w 

ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym”