Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni. Oznaczenie sprawy: 01/ZPDCEBEA/2017/PN.

Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni. Oznaczenie sprawy: 01/ZPDCEBEA/2017/PN.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29


Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29”


na realizację zadania pn:

“Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach dla

Zakładu Produkcji Doświadczalnej

CEBEA Sp. z o.o. w Bochni.

Oznaczenie sprawy: 01/ZPDCEBEA/2017/PN.”