Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 04/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.

Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 04/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.

32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

Ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″


na realizację zadania pn:

Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 04/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.