Usługi transportowe oznaczenie: 02/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o. o.

Usługi transportowe oznaczenie: 02/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o. o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29”


na realizację zadania pn:

” Usługi transportowe oznaczenie: 02/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o. “