Wykonanie projektu posadowienia namiotu magazynowego i adaptacji wiaty magazynowej na funkcje produkcyjne

Wykonanie projektu posadowienia namiotu magazynowego i adaptacji wiaty magazynowej na funkcje produkcyjne

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29


Ogłasza przetarg na zasadzie zapytania ofertowego prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na usługi oraz dostawy wyrobów, produktów i materiałów w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29” na realizację zadania pn:

Wykonanie projektu posadowienia namiotu magazynowego i adaptacji wiaty magazynowej na funkcje produkcyjne