Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 04/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o. pn. Remont budynku magazynowego B-4 na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 04/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o. pn. Remont budynku magazynowego B-4 na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29


zawiadamia 

że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia w
trybie zapytania ofertowego –


oznaczenie sprawy: Nr 04/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.
pn. Remont budynku magazynowego B-4 na terenie

Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni