Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach – oznaczenie sprawy:10/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach – oznaczenie sprawy:10/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

Ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29″


na realizację zadania pn:

Dostawę blachy nierdzewnej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 10/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.