Dostawa blachy aluminiowej – oznaczenie sprawy: 09/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.

Dostawa blachy aluminiowej – oznaczenie sprawy: 09/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.

32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29

zawiadamia,

że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie

zamówienia

w trybie zapytania ofertowego –

oznaczenie sprawy: Nr 09/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.

pn. Dostawa BLACHY ALUMINIOWEJ W ARKUSZACH