Wybór firmy leasingowej finansującej zakup prasy krawędziowej w ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym – Oznaczenie sprawy: 08/ZPDCEBEA/2018/ZWR/Sp. z o.o.

Wybór firmy leasingowej finansującej zakup prasy krawędziowej w ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym – Oznaczenie sprawy: 08/ZPDCEBEA/2018/ZWR/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.

32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 zawiadamia,

że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia z wolnej ręki – 

pn. „Wybór firmy finansującej zakup hydraulicznej prasy krawędziowej

w ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym” –

oznaczenie sprawy: Nr 08/ZPDCEBEA/2018/ZWR/Sp. z o.o.