Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o.

Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2020/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29
Ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony w oparciu o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2019 Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. z dnia 17-04- 2019r.

na realizację zadania pn:

Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach