Dostawa rur miedzianych oznaczenie sprawy: 14/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o. – zapytanie ofertowe

Dostawa rur miedzianych oznaczenie sprawy: 14/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o. – zapytanie ofertowe

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29

zawiadamia, że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn. –

 Dostawa rur miedzanych – oznaczenie sprawy: Nr 014/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.