Wykonanie posadzki w hali B I, rozbiórka ścian w hali B III oraz remont portierni zakładowej w budynkach na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA sp. z o.o. w Bochni. Oznaczenie sprawy: 02/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.

Wykonanie posadzki w hali B I, rozbiórka ścian w hali B III oraz remont portierni zakładowej w budynkach na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA sp. z o.o. w Bochni. Oznaczenie sprawy: 02/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

zaprasza do złożenia oferty cenowej na : 

Wykonanie posadzki w hali B I, rozbiórka ścian w hali B III oraz remont portierni zakładowej w budynkach na terenie 

Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA sp. z o.o. w Bochni.


znak postępowania: 02/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o.