Wykonanie kostki brukowej – droga wyjazdowa (awaryjna) strona wschodnia za budynkiem B VI oraz ułożenie kostki brukowej na wjeździe do budynku produkcyjnego B II na terenie ZPD CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Oznaczenie sprawy: 14/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.

Wykonanie kostki brukowej – droga wyjazdowa (awaryjna) strona wschodnia za budynkiem B VI oraz ułożenie kostki brukowej na wjeździe do budynku produkcyjnego B II na terenie ZPD CEBEA Sp. z o.o. w Bochni – Oznaczenie sprawy: 14/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 

zawiadamia, że rozpoczęta została procedura postępowania w trybie zapytania ofertowego


na realizację zadania pn:

Wykonanie kostki brukowej – droga wyjazdowa (awaryjna) strona wschodnia za budynkiem B VI

oraz ułożenie kostki brukowej na wjeździe do budynku produkcyjnego B II na  terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni 

– Oznaczenie sprawy: 14/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.