Dostawa blachy aluminiowej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 02/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o. – OGŁOSZENIE

Dostawa blachy aluminiowej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 02/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o. – OGŁOSZENIE

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29
zawiadamia
, iż została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego –

pn. Dostawa blachy aluminiowej w arkuszach – oznaczenie sprawy: 02/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w Zakładzie Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29 – Załącznik do Zarządzenia Nr 09 /2019 Prezesa Spółki z dnia 17 kwietnia 2019r.