Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla przebudowywanej części budynku B6 i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni przy ul. Z. Krasińskiego 29: Oznaczenie sprawy: 09/ZPDCEBEA/2017/PN/

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla przebudowywanej części budynku B6 i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni przy ul. Z. Krasińskiego 29: Oznaczenie sprawy: 09/ZPDCEBEA/2017/PN/

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29

na realizację zadania pn:

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla przebudowywanej części budynku B6 i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie 

Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni przy ul. Z. Krasińskiego 29:

Oznaczenie sprawy: 09/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.