Dostawa elementów zewnętrznych z płyt MDF do urządzeń chłodniczych – oznaczenie sprawy:12/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Dostawa elementów zewnętrznych z płyt MDF do urządzeń chłodniczych – oznaczenie sprawy:12/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29


na realizację zadania pn:

Dostawa elementów zewnętrznych z płyt MDF do urządzeń chłodniczych – oznaczenie sprawy:12/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.