Naprawa utwardzenia wewnętrznych dróg dojazdowych na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni, Oznaczenie sprawy: 16/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.

Naprawa utwardzenia wewnętrznych dróg dojazdowych na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni, Oznaczenie sprawy: 16/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29

zawiadamia, że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn. –

Wykonanie naprawy utwardzenia wewnętrznych dróg dojazdowych na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29

Oznaczenie sprawy: 16/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.