Iso

Jednostka certyfikująca
TÜV SÜD Management Service GmbH
zaświadcza, że przedsiębiorstwo

Zakład Produkcji Doświadczalnej
CEBEA Sp. z o.o.
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
32-700 Bochnia
Polska

wdrożyło i stosuje
system zarządzania jakością w zakresie
Projektowanie, produkcja i sprzedaż
urządzeń chłodniczych.
Na podstawie auditu, numer zlecenia: 73429987,
potwierdza się spełnienie wymagań normy

ISO 9001:2015.

Niniejszy certyfikat jest ważny od 12.02.2022 do 11.02.2025.
Numer rejestracyjny certyfikatu: 12 100 51461 TMS.