Wymiana instalacji elektrycznej STOLARNIA hala B3 na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 Znak postępowania: 07/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o.

Wymiana instalacji elektrycznej STOLARNIA hala B3 na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 Znak postępowania: 07/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni
ul. Zygmunta Krasińskiego 29
32-700 Bochnia,

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego – oznaczenie sprawy: Nr 07/ZPDCEBEA/2021/ZO/Sp. z o.o.
pn. „Wymiana instalacji elektrycznej STOLARNIA hala B3 na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29.”


Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych – Zarządzenie Nr 33 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 2 marca 2021r. znak R.0201.37.2021. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.