Modernizacja zakładowej rozdzielni głównej wraz z przebudową zasilania energetycznego i budowa magistrali światłowodowej na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29. Oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2019/

Modernizacja zakładowej rozdzielni głównej wraz z przebudową zasilania energetycznego i budowa magistrali światłowodowej na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29. Oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2019/

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29
zaprasza o udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego –
oznaczenie sprawy: Nr 05/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o. 

pn. Modernizacja zakładowej rozdzielni głównej wraz z przebudową zasilania
energetycznego i budowa magistrali światłowodowej na terenie
Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.