Dostawa hydraulicznej prasy krawędziowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Oznaczenie sprawy:19/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Dostawa hydraulicznej prasy krawędziowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Oznaczenie sprawy:19/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29


Ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony w oparciu o wewnętrzny 

„Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez 

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29”


na realizację zadania pn:

“Dostawa hydraulicznej prasy krawędziowej finansowanej w formie

leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Oznaczenie sprawy: 19/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o. o.”