Polityka jakości

Zarząd Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni zobowiązuje się w swoim zakresie statutowej działalności nieustannie identyfikować i zaspokajać potrzeby swoich klientów.

Jest to osiągane poprzez realizację zleceń w zakresie produkcji urządzeń chłodniczych zgodnie z uznanymi wymaganiami technicznymi, prawnymi odpowiednio do wymagań zawartych w umowach z klientami i zachowaniem dbałości utrzymania określonego standardu jakości we wszystkich fazach realizacji wyrobów.

Dla osiągania tych wyznaczonych celów służy wdrożony w Zakładzie System Zarządzania Jakością wg wymagań opisanych w Księdze Jakości, Procedurach i Instrukcjach, który w swoich założeniach ideowych opiera się na branżowych, krajowych i europejskich normach i przepisach, w szczególności na normie PN-EN ISO 9001:2015, korzystania z “dobrych praktyk” wiodących firm branżowych oraz absorpcji postępu technologicznego w dziedzinie chłodnictwa.

System podlega ciągłemu doskonaleniu poprzez systematyczną jego weryfikację w celu zapewnienia jego skuteczności oraz spełnienia zmieniających się wymagań klienta.

Nad efektywnym funkcjonowaniem systemu czuwa Pełnomocnik ds. Jakości, który odpowiada za wprowadzanie zmian i nadzorowanie Systemu Zarządzania Jakością.

Nasza Polityka Jakości jest zobowiązaniem całej załogi zakładu do wykonywania swoich czynności zgodnie z zapisami i wymaganiami zawartymi w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o. w Bochni.

Za określenie treści polityki jakości, jej wdrożenie, realizację i okresową weryfikację jestem osobiście odpowiedzialny.

Prezes Zarządu

Enter your keyword