Dostawa rur miedzanych – oznaczenie sprawy: Nr 016/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.