PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa profili aluminiowych - oznaczenie sprawy: 12/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29"


na realizację zadania pn:

Dostawa profili aluminiowych - oznaczenie sprawy: 12ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

 

  Ogłoszenie

 Wybór najkorzystniejszej oferty

  Warunki zamówienia 

  Zał. nr 1 do WZ - Formularz asorty.-ofert.

  Zał. nr 2 do WZ - Opis przedmiotu zamówienia

  Zał. nr 3 do WZ - Oświadczenie o spełnieniu norm

  Zał. nr 4 do WZ - Oświadczenie udzielenia gwarancji

  Zał. nr 5 do WZ - Oświadczenie o spełnieniu warunku

  Zał. nr 6 do WZ - Oświadczenie o wyłączność

  Zał. nr 7 do WZ - Projekt umowy

  Zał. nr 8 do WZ - Rysunki profili

  ZP-PA-01

  ZP-PA-02

  ZP-PA-03

  ZP-PA-04

  ZP-PA-05

  ZP-PA-06

  ZP-PA-07