PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa szyb płaskich hartowanych - Oznaczenie sprawy: 18/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

 

 

 

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29


Ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony w oparciu o wewnętrzny

„Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29”


na realizację zadania pn:

"Dostawa szyb płaskich hartowanych.

Oznaczenie sprawy: 18/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o. o."

 

 ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

 OGŁOSZENIE

 SB-1

 SB-2

 SB-3

 SB-4

 SB-5

 SB-6

 SB-7

 SB-8

 SB-9

 WZ

 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do WZ - FORMULARZ ASORT-OFERT

 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do WZ  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do WZ OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU NORM

 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do WZ OŚWIADCZENIE UDZIELENIA GWARANCJI

 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do WZ OŚWIADCZ. SPEŁN. WAR.

 ZAŁĄCZNIK Nr 6 do WZ PROJEKT UMOWY

 ZAŁĄCZNIK Nr 7 do WZ RYSUNKI SZYB BOCZN. HART.