PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa elementów zewnętrznych z płyt MDF do urządzeń chłodniczych - oznaczenie sprawy:12/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

 

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29


na realizację zadania pn:

Dostawa elementów zewnętrznych z płyt MDF do urządzeń chłodniczych - oznaczenie sprawy:12/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

 


 Wybór najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie

 WZ

 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do WZ - FORMULARZ OFERTOWY

 ZAŁĄCZNIK Nr 2  do WZ  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do WZ OŚWIADCZ. SPEŁN. WAR.

 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do WZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji

 ZAŁĄCZNIK Nr 5 do WZ PROJ. UMOWY + ZAŁĄCZNIKI

 WYKAZ RYSUNKÓW

 Nr RYSUNKU  410-1

 Nr RYSUNKU  510-1