PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa kształtowników i profili stalowych - oznaczenie sprawy:10/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

 

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29


na realizację zadania pn:

Dostawa kształtowników i profili stalowych - oznaczenie sprawy:10/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.


WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 OGLOSZENIE[23].pdf

 WZ[6].pdf

 ZALACZNIK Nr 1 do WZ - FORMULARZ OFERTOWY[5].pdf

 ZALACZNIK Nr 2 do WZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA[5].pdf

 ZALACZNIK Nr 3 do WZ OSWIADCZENIE o SPELNIENIU NORM[5].pdf

 ZALACZNIK Nr 4 do WZ OSWIADCZENIE udzielenia gwarancji[3].pdf

 ZALACZNIK Nr 5 do WZ OSWIADCZ. SPELN. WAR.[4].pdf

 ZALACZNIK Nr 6 do WZ - PROJEKT UMOWY[5].pdf