PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla przebudowywanej części budynku B6 i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni przy ul. Z. Krasińskiego 29: Oznaczenie sprawy: 09/ZPDCEBEA/2017/PN/

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29

na realizację zadania pn:

 

Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla przebudowywanej części budynku B6 i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie

Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni przy ul. Z. Krasińskiego 29:

Oznaczenie sprawy: 09/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYB. OFERTY I

ZAWIADOMIENIE O WYB. OFERTY II

OGLOSZENIE[22].pdf

WARUNKI ZAMOWIENIA - WZ.pdf

ZAL. Nr 1 do WZ - FORMULARZ OFERTOWY[3].pdf

ZAL. Nr 2 do WZ - OSWIADCZ. SPELN. WAR..pdf

ZAL. Nr 3 do WZ - WYKAZ WYKON. ROBOT.pdf

ZAL. Nr 4 do WZ - WYKAZ OSOB.pdf

ZAL. Nr 5 do WZ - PROJEKT UMOWY.pdf

ZAL. Nr 6 do WZ - PROJEKT PRZYL. KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WYKAZ RYSUNKOW.pdf

ZAL. Nr 6-1.pdf

ZAL. Nr 6-2.pdf

ZAL. Nr 6-3.pdf

ZAL. Nr 6-4.pdf

ZAL. Nr 6-5.pdf

ZAL. Nr 6-6.pdf

ZAL. Nr 6-7.pdf

ZAL. Nr 7 do WZ - PROJEKT PRZYL. KANALIZACJI SANITARNEJ - WYKAZ RYSUNKOW.pdf

ZAL. Nr 7-1.pdf

ZAL. Nr 7-2.pdf

ZAL. Nr 7-3.pdf

ZAL. Nr 7-4.pdf

ZAL. Nr 7-5.pdf

ZAL. Nr 8 do WZ - PRZEDMIAR ROBOT przylacza kanalizacji deszczowej.pdf

ZAL. Nr 9 do WZ - PRZEDMIAR ROBOT przylacza kanalizacji sanitarnej z WOD.pdf