PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa blachy aluminiowej w arkuszach - oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29"


na realizację zadania pn:

Dostawę blachy aluminiowej w arkuszach - oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.

 

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[1].pdf

 

 OGLOSZENIE[19].pdf

 WARUNKI ZAMOWIENIA _ WZ _.pdf

 Zal. Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY[1].pdf

 Zal. Nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA[1].pdf

 Zal. Nr 3 - OSWADCZENIE O ZAPOZNANIU SIE Z WAR.[1].pdf

 Zal. Nr 4 - OSWIADCZENIE O UDZIELENIU GWARANCJI[1].pdf

 ZAL. Nr 5 1-5 OSWIAD o SPELN NORM.pdf

 ZAL. Nr 6 - PROJEKT UMOWY[1].pdf