PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa płyt polistyrenowych do termoformowania (HIPS) oznaczenie sprawy: 04/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp.z.o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29"


na realizację zadania pn:

 Dostawa  płyt polistyrenowych do termoformowania ( HIPS ) – oznaczenie sprawy : 04/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o. 

 

 

 WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[19].pdf

 WYJASNIENIE I do WZ.pdf

 OGLOSZENIE[18].pdf

 WARUNKI ZAMOWIENIA - WZ.pdf

 ZAL Nr 1 do WZ FORMULARZ ASORT-OFERTOWY.pdf

 ZAL Nr 2 do WZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.pdf

 ZAL Nr 2a do WZ - WZOR MOLETU.pdf

 ZAL Nr 3 do WZ OSW o ZGODN Z NORMAMI.pdf

 ZAL Nr 4 do WZ OSWIADCZ. o udziel REKOJMI.pdf

 ZAL Nr 5 do WZ OSWIADCZ. SPELN. WAR..pdf

 ZAL Nr 6 do WZ PROJKT UMOWY.pdf