Przekształcenie w Spółkę z o. o.

Przekształcenie w Spółkę z o. o.

Przekształcenie w Spółkę z o. o.

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że w celu umożliwienia dalszego rozwoju oraz usprawnienia procesu zarządzania jednostką organizacyjną Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki – Zakład Produkcji Doświadczalnej „CEBEA” w Bochni (NIP: 6750006257) podjęte zostały czynności zmierzające do przekształcenia Zakładu w Spółkę z o.o. której jedynym udziałowcem byłaby Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

Przedmiotowe przekształcenie pozytywnie zaopiniował Senat Politechniki, co umożliwiło zawiązanie w dniu 8.04.2016 r. Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bochni, przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia. Zakładowi Produkcji Doświadczalnej CEBEA Spółka z o.o. w organizacji został nadany numer REGON: 364179971 i NIP: 8681965782. Spółka została wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 18.05.2016 r pod numerem 0000618689.