Czy do waszych urządzeń stosujecie ekologiczne czynniki chłodnicze?

Czy do waszych urządzeń stosujecie ekologiczne czynniki chłodnicze?

Oczywiście, nasze urządzenia produkujemy zgodnie z aktualnymi przepisami. Szczegółowe informacje na temat stosowanego rodzaju czynnika można znaleźć na kartach katalogowych danego urządzenia. Po zakupie można to również sprawdzić na tabliczce znamionowej urządzenia.