PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Modernizacja zakładowej rozdzielni głównej wraz z przebudową zasilania energetycznego i budowa magistrali światłowodowej na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Krasińskiego 29. Oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2019/

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29
zaprasza o udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego –
oznaczenie sprawy: Nr 05/ZPDCEBEA/2019/ZO/Sp. z o.o. 

pn. Modernizacja zakładowej rozdzielni głównej wraz z przebudową zasilania
energetycznego i budowa magistrali światłowodowej na terenie
Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.

 

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych – Zarządzenie Nr 82 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 18 grudnia 2018r. znak R.0201.102.2018.  Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

  WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Ogłoszenie

 Warunki zamówienia

  Zał. Nr 1 do WZ -  OFERTA CENOWA

 Zał. Nr 2 do WZ STRONA TYT. PRZEDMIARU ROBÓT

 Zał. Nr 2 str. 2-7

 Zał. Nr 2 str. 3-7

 Zał. Nr 2 str. 4-7

 Zał. Nr 2 str. 5-7

 Zał. Nr 2 str. 6-7

 Zał. Nr 2 str. 7-7

 Zał. Nr 4 do oferty PROJEKT  UMOWY

 Zapytanie ofertowe