PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach - oznaczenie sprawy: 04/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.

 

 Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.

32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29"


na realizację zadania pn:

Dostawa blachy ocynkowanej w arkuszach - oznaczenie sprawy: 04/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.

 

 WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Ogłoszenie

  Warunki zamówienia

  Zał.1 - Formularz ofertowy

  Zał.2 - Opis przedmiotu zamówienia

  Zał.3 - Oświadczenie o spełnieniu norm

  Zał.4 - Oświadczenie o udzielenie gwarancji

  Zał.5 - Oświadczenie spełnienia warunków

  Zał.6 - Projekt umowy