PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa szyb zespolonych hartowanych - oznaczenie sprawy:01/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29"


na realizację zadania pn:

Dostawa szyb zespolonych hartowanych - oznaczenie sprawy: 01/ZPDCEBEA/2019/PN/Sp. z o.o.

 

 

  Wybór najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie

  Warunki zamówienia 

  Zał. nr 1 do WZ - Formularz ofertowy.

  Zał. nr 2 do WZ - Opis przedmiotu zamówienia

  Zał. nr 3 do WZ - Oświadczenie o spełnieniu norm

  Zał. nr 4 do WZ - Oświadczenie udzielenia gwarancji

  Zał. nr 5 do WZ - Oświadczenie o spełnieniu warunku

  Zał. nr 6 do WZ - Projekt umowy