PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa elementów zewnętrznych płyt MDF do urządzeń chłodniczych - Oznaczenie sprawy 15/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29"


na realizację zadania pn:

Dostawa elementów zewnętrznych płyt MDF do urządzeń chłodniczych - Oznaczenie sprawy 15/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o. 

 

   WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

   Ogłoszenie

   Warunki zamówienia

  ZAŁĄCZNIK Nr 1 do WZ - FORMULARZ OFERTOWY

   ZAŁĄCZNIK Nr 2  do WZ  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

   ZAŁĄCZNIK Nr 3 do WZ OŚWIADCZ. SPEŁN. WAR.

   ZAŁĄCZNIK Nr 4 do WZ OŚWIADCZENIE udzielenia gwarancji

   ZAŁĄCZNIK Nr 5 do WZ PROJ. UMOWY + ZAŁĄCZNIKI

   WYKAZ RYSUNKÓW

   Nr RYSUNKU  410-1

   Nr RYSUNKU  510-1