PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Wykonanie kostki brukowej – droga wyjazdowa (awaryjna) strona wschodnia za budynkiem B VI oraz ułożenie kostki brukowej na wjeździe do budynku produkcyjnego B II na terenie ZPD CEBEA Sp. z o.o. w Bochni - Oznaczenie sprawy: 14/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.

 

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29 

zawiadamia, że rozpoczęta została procedura postępowania w trybie zapytania ofertowego


na realizację zadania pn:

Wykonanie kostki brukowej – droga wyjazdowa (awaryjna) strona wschodnia za budynkiem B VI

oraz ułożenie kostki brukowej na wjeździe do budynku produkcyjnego B II na  terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni

- Oznaczenie sprawy: 14/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.

 

    Wybór najkorzystniejszej oferty

   Zał. nr 1 do oferty OFERTA CENOWA

   Zał. nr 1 do WZ Przedmiar robót - droga dojazdowa 

   Zał. nr 2a do WZ Pzedmiar robót - podjazd 1

   Zał. nr 2b do WZ Przedmiar robór - podjazd 2 

   Zał. nr 3 Warunki zamówienia - WZ

   Zał. nr 4 do oferty Projekt Umowy

   ZAPYTANIE OFERTOWE strona 1

  ZAPYTANIE OFERTOWE strona 2