PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa blachy aluminiowej w arkuszach - oznaczenie sprawy: 13/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29"


na realizację zadania pn:

Dostawę blachy aluminiowej w arkuszach - oznaczenie sprawy: 13/ZPDCEBEA/2018/ZO/Sp. z o.o.

 

   Wybór najkorzystniejszej oferty

   Ogłoszenie

   Warunki zamówienia 

   Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

   Zał. Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia

   Zał. Nr 3 - Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami

   Zał. Nr 4 - Oświadczenie o udzieleniu gwarancji

   Zał. Nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu norm

  Zał. Nr 6 - Projekt umowy