PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa płyt polistyrenowych do termoformowania ( HIPS ) - oznaczenie sprawy:11/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29"


na realizację zadania pn:

Dostawa płyt polistyrenowych do termoformowania ( HIPS ) - oznaczenie sprawy: 11/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

  Wybór najkorzystniejszej oferty

  Ogłoszenie

  Warunki zamówienia

  Zał.1 - Formularz asort-ofertowy

  Zał.2 - Opis przedmiotu zamówienia

  Zał.2a - Wzór moletu

  Zał.3 - Oświadczenie o zgodności z normami

  Zał.4 - Oświadczenie o udzieleniu rękojmi

  Zał.5 - Oświadczenie spełnienia warunków

  Zał.6 - Projekt umowy