PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Wybór firmy leasingowej finansującej zakup prasy krawędziowej w ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym - oznaczenie sprawy: 05/ZPDCEBEA/2018/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29


Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny

„Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.

32-700Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29”


na realizację zadania pn:

 

„Wybór firmy finansującej zakup hydraulicznej prasy krawędziowej w 

ramach leasingu operacyjnego z wykupem końcowym”

 

  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

 OGŁOSZENIE

 WARUNKI ZAMÓWIENIA

 ZAŁ. NR 1 DO WZ - FORMULARZ OFERTOWY

 ZAŁ. NR 2 DO WZ - OŚWIADCZ. SPEŁN. WAR

 ZAŁ. NR 3 DO WZ - WYKAZ ZREALIZOW. USŁUG

 ZAŁ. NR 4 DO WZ - ISTOTNE POSTAN. UMOWY

 ZAŁ. NR 5 DO WZ - PARAMETRY TECHN. PRASY