PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa hydraulicznej prasy krawędziowej finansowanej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Oznaczenie sprawy:19/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

 

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29


Ogłasza przetarg nieograniczony

prowadzony w oparciu o wewnętrzny

„Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29”


na realizację zadania pn:

"Dostawa hydraulicznej prasy krawędziowej finansowanej w formie

leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Oznaczenie sprawy: 19/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o. o."

 

 

   Wybór najkorzystniejszej oferty

  Wyjaśnienie treści WZ dotyczący przetargu na dostawę prasy krawędziowej

  OGŁOSZENIE

  WZ

  ZAŁ. Nr 1 do WZ - FORMULARZ OFERTOWY

  ZAŁ. Nr 2 do WZ - WYMAGANE PARAMETRY

  ZAŁ. Nr 3 do WZ - OŚW. O POSIAD. DEKLAR. ZGODNOŚCI WE

  ZAŁ. Nr 4 do WZ - OŚWIADCZ - GWARANCJA

  ZAŁ. Nr 5 do WZ - WYKAZ DOSTAW

  ZAŁ. Nr 6 do WZ - PROJEKT UMOWY