PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Naprawa utwardzenia wewnętrznych dróg dojazdowych na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni, Oznaczenie sprawy: 16/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.


Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29

zawiadamia, że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn. -

Wykonanie naprawy utwardzenia wewnętrznych dróg dojazdowych na terenie Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni przy ul. Zygmunta Krasińskiego 29

Oznaczenie sprawy: 16/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.

 

    Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

    Ogłoszenie

    Warunki zamówienia

    ZAŁ. Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

    Zał. Nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

    Zał. Nr 3 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z WAR. 1

    Zał. Nr 4 - OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU GWARANCJI 

    Zał. Nr 5 - DOK. O DZIAŁ. GOSP. 

    Zał. Nr 6 - PROJEKT UMOWY 

   Zał. Nr 7 - PRZEDMIAR ROBÓT