PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa rur miedzianych oznaczenie sprawy: 14/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o. - zapytanie ofertowe

 


Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29

zawiadamia, że została rozpoczęta procedura postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego pn. -

 Dostawa rur miedzanych - oznaczenie sprawy: Nr 014/ZPDCEBEA/2017/ZO/Sp. z o.o.

 

 

 

 

   Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie

  Warunki zamówienia

  Zał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

  Zał. Nr 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Zał. Nr 3 - OŚWADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z WAR.

  Zał. Nr 4 - OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU GWARANCJI

  Zał. Nr 5 - OŚWIADCZENIE O SPEŁN. NORM

  Zał. Nr 6 -  PROJEKT UMOWY