PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa szyb zespolonych, hartowanych - oznaczenie sprawy:07/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29


na realizację zadania pn:

Dostawa szyb zespolonych, hartowanych - oznaczenie sprawy:07/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

 

WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[21].pdf

OGLOSZENIE[21].pdf

WZ[5].pdf

ZALACZNIK Nr 1 do WZ - FORMULARZ ASORT-OFERT.pdf

ZALACZNIK Nr 2 do WZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA[4].pdf

ZALACZNIK Nr 3 do WZ OSWIADCZENIE o SPELNIENIU NORM[4].pdf

ZALACZNIK Nr 4 do WZ OSWIADCZENIE udzielenia gwarancji[2].pdf

ZALACZNIK Nr 5 do WZ OSWIADCZ. SPELN. WAR.[3].pdf

ZALACZNIK Nr 6 do WZ PROJEKT UMOWY _ ZAL.pdf