PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa profili aluminiowych - oznaczenie sprawy: 06/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29


na realizację zadania pn:

Dostawa profili aluminiowych - oznaczenie sprawy:  65/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o.

 

 WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[20].pdf

 OGLOSZENIE[20].pdf

 WARUNKI ZAMOWIENIA - WZ[1].pdf

 ZAL Nr 1 do WZ - FORMULARZ ASORTY-OFERT.pdf

 ZAL Nr 2 do WZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.pdf

 ZAL Nr 3 do WZ OSWIADCZENIE o SPELNIENIU NORM.pdf

 ZAL Nr 4 do WZ OSWIADCZENIE udzielenia gwarancji.pdf

 ZAL Nr 5 do WZ OSWIADCZ. SPELN. WAR.[1].pdf

 ZAL Nr 6 do WZ OSWIADCZENIE o WYLACZNOSC.pdf

 ZAL Nr 7 do WZ - PROJEKT UMOWY.pdf

 ZAL Nr 8 do WZ - RYSUNKI PROFILI.pdf

 ZP-PA-01[1].pdf

 ZP-PA-02[1].pdf

 ZP-PA-03[1].pdf

 ZP-PA-04[1].pdf

 ZP-PA-05[1].pdf

 ZP-PA-06[1].pdf

 ZP-PA-07[1].pdf