PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Usługi transportowe oznaczenie: 02/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o. o.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29

 

Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29”


na realizację zadania pn:

 

" Usługi transportowe oznaczenie: 02/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o. "

 

WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[17].pdf

OGLOSZENIE[2].pdf

WZ.pdf

ZAL Nr 1 do WZ - FORM. OFERTOWY.pdf

ZAL Nr 2 do WZ OSW. O ODPOW. MATER..pdf

ZAL Nr 3 do WZ OSWIADCZ. SPELN. WAR..pdf

ZAL Nr 4 do WZ- PROJEKT UMOWY.pdf