PORÓWNUJESZ: produktów
BIP facebook PL EN RU
Strefa Dystrybutora

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne informacje:


Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. w Bochni. Oznaczenie sprawy: 01/ZPDCEBEA/2017/PN.

Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.
32-700 Bochnia, ul. Zygmunta Krasińskiego 29


Ogłasza przetarg nieograniczony


prowadzony w oparciu o wewnętrzny „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. 32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29”


na realizację zadania pn:

"Dostawa blachy nierdzewnej w arkuszach dla

Zakładu Produkcji Doświadczalnej

CEBEA Sp. z o.o. w Bochni.

Oznaczenie sprawy: 01/ZPDCEBEA/2017/PN."

 

 WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY[21].pdf

 OGLOSZENIE[16].pdf

 WZ[3].pdf

 ZALACZNIK Nr 1 do WZ - FORMULARZ OFERTOWY[3].pdf

 ZALACZNIK Nr 2 do WZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA[2].pdf

 ZALACZNIK Nr 3 do WZ OSWIADCZENIE o SPELNIENIU NORM[2].pdf

 ZALACZNIK Nr 4 do WZ OSWIADCZENIE udzielenia gwarancji[1].pdf

 ZALACZNIK Nr 5 do WZ OSWIADCZ. SPELN. WAR.pdf

 ZALACZNIK Nr 6 do WZ - PROJEKT UMOWY[3].pdf